Think

Developer tản mạn bút ký: "Cách giải quyết khi gặp vấn đề ?"

Khi gặp một vấn đề trong cuộc sống bạn sẽ làm gì? Người yêu đá đít, cuối tháng hết tiền lương, sếp đì trên đi xuống, bla bla Giải quyết nó thôi!!! Hôm nay mình xin phép nói về cách xử lý vấn đề trong ...


Github actions

Tản mạn về Github Actions

Github Actions là gì • Github action là 1 chức năng được Github công bố và giới thiệu vào năm 2018 tại hội nghị Universe, chức năng này giúp chúng ta đẩy mạnh quy trình phát triển phần mềm ngay trong r ...