Aws Aws-iam

AWS TIP: Đôi nét về IAM

Hello mọi người, Hoàng đây. Hôm nay chúng ta quay trở lại với 1 chủ đề mà không bao giờ hết hot. AWS - amazon web service. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu service đầu tiên và cũng rất quan trọng mà bất kì ai ...


Github actions

Tản mạn về Github Actions

Github Actions là gì • Github action là 1 chức năng được Github công bố và giới thiệu vào năm 2018 tại hội nghị Universe, chức năng này giúp chúng ta đẩy mạnh quy trình phát triển phần mềm ngay trong r ...