Terminal Zsh Oh-my-zsh Colorls Dracula-theme

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

Chào các bợn, mình Hoàng đây. Nếu coi việc phát triển dự án phần mềm là 1 cuộc chiến tranh, thì các dev chúng ta là những chiến binh. Còn việc các bạn chơi hệ nào thì do các bạn chọn (ví dụ như PHP, ...


Setup Nvm Node Yarn Npm

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

Chào các bạn, mình đây. Chúng ta sẽ cùng cài đặt node trên ubuntu 18. và 20. nhé Letttt go Chúng ta có thể sử dụng package mặc định của ubuntu để cài đặt node và npm luôn, nhưng ở đây mình sẽ dùng nvm ...


Rvm Ruby Rails Setup

Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

Chào các bạn, mình đây. Chúng ta sẽ cùng cài đặt rails trên ubuntu 18. và 20. nhé RVM Các bạn có thể tham khảo tại trang chủ của rvm https://rvm.io/rvm/install Đầu tiên chúng ta cần cài đặt gnupg2 mụ ...