Vuejs Vue

Tại sao data trong Vue lại là function?

Chào các bạn, mình là Hoàng. Hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn tại sao data trong Vue lại là function? Mình đã rất thắc mắc điều này, vì đa phần thì chúng ta đều thấy dữ liệu không phải là m ...