Cách chúng ta đánh giá một vấn đề

Cách chúng ta đánh giá một vấn đề

Today i learn #4: Cần phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói

Bất cứ khi nói, viết, quyết định một điều gì, chúng ta nên cần phải có một khoảng thời gian mà tôi hay gọi là "Yes or No time".

Sau hàng triệu năm tiến hoá, não bộ là thứ vũ khí mạnh nhất chúng ta có. Nhưng chúng ta lại rất lười dùng chúng - vì nhều lý do (các bạn có thể google thêm). Dẫn đến việc chúng ta thường đưa ra quyết đinh, lời nói, hành động, cử chỉ theo cảm xúc hơn là suy nghĩ về chúng trước.

Dân gian có câu rất hay là

Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói

Thật vậy, trước một vấn đề gì đó, tôi học được rằng nên cần phải suy nghĩ thật kỹ, hoặc ít ra, trước những hành động nhanh chóng như lời nói, tin nhắn, hãy đếm từ 1 đến 10trước khi nó được hiện thực hoá từ ý nghĩ của bạn ra cuộc sống xung quanh.

Đương nhiên, tôi cũng không phải ngoại lệ, rất nhiều khi tôi mắc lỗi này, điển hình là sáng hôm nay, có review PR cho 1 bạn member (cái này bạn nào trong ngành IT thì hiểu)

Tóm lại rằng, trong mọi trường hợp, chúng ta cần giữ bình tĩnh, và hiểu rằng mình đang nói gì, làm gì, và hãy chịu trách nhiệm với các lựa chọn đó.

Peace!

Did you find this article valuable?

Support Hoàng Phạm ngọc by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!