Cách tôi tận dụng thời gian rảnh!

Cách tôi tận dụng thời gian rảnh!

Today i learn #2: Dùng thời gian rảnh mình có một cách hợp lý, cho dù là 5, 10 phút

Bản thân tôi tìm hiểu và nhận thấy rằng để làm được một việc gì đó cần phải một khoảng thời gian hợp lý vừa đủ. Đối với tôi hiện tại, thời gian để làm việc bao gồm:

  1. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho công việc mình cần làm
  2. Chuẩn bị không gian, môi trường làm việc phù hợp
  3. Cần thời gian để não bộ có thể khởi động làm quen với công việc của mình, ví dụ như: để giải toán => cần thời gian để hiểu đề toán, ...
  4. Thời gian thực sự bạn sẽ làm việc tập trung
  5. Kết thúc. Đôi khi đây chưa phải là lúc bạn finish công việc, mà chỉ đơn giản là kết thúc một phần nào đó của công việc mà thôi.

Vậy với một mớ hỗn độn các thứ như bên trên, thì chúng ta cần một khoảng thời gian liên tục để có thể hoàn thành một công việc nào đó. Vậy sẽ thế nào nếu chúng ta có khoảng thời gian khoảng 10, 15 phút ?

Để tận dụng khoảng thời gian đó, chúng ta cần chuẩn bị tốt ở bước (1), hoặc thậm chí là bước (3). Thật vậy, đã bao giờ bạn đi đường mà cứ nghĩ mãi về một vấn đề nào đó, đã bao giờ bạn ăn cơm mà cứ ngẩn ngơ về công việc của mình?

Đối với tôi, tôi thường dùng khoảng thời gian đó để

  1. Draft ý tưởng cho các bài viết của mình
  2. Học tiếng anh, có thể là vocab, hoặc 1 cụm từ nào đó, ...
  3. Đọc sách ngắn, những mẩu truyện ngắn

Chính bài post này được hình thành vào khoảng thời gian khoảng 10, 15 phút. Vì là #TIL nên tôi sẽ không trau truốt nó quá nhiều. Chỉ đơn giản là note lại.

Give it try, don't be shy!

Did you find this article valuable?

Support Hoàng Phạm ngọc by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!