"Nó" không quan trọng như bạn nghĩ

Photo by Dim Hou on Unsplash

"Nó" không quan trọng như bạn nghĩ

Today i learn #7

Có một điều khá hay xảy đến với mình trong buổi chiều hôm nay. Mình xin mạn phép chia sẻ câu chuyện đó lên đây nhé

Chiều nay, mình có chút việc chứ không phải là do mình muốn chút thời gian học tiếng anh 😭😭 nên mình xin về sớm hơn một chút so với giờ làm việc thực tế. Thì bỗng chốc, ngay gần thời gian đó, phát sinh một công việc đột xuất, cần mình ở lại và xử lý nó. Khá mất thời gian cho công việc đó - mình nghĩ. Nhưng mình vẫn quyết định gác lại công việc đó, và để mai làm. Và ngạc nhiên thay, it's still OK. Nó không quá quan trọng như bản thân mình suy nghĩ ~~

Không biết đã có bạn nào trong trường hợp của minh chưa. Nhưng vài lần rồi, mình cũng vấn khá ngạc nhiên vì điều này

không quan trọng như bạn nghĩ

có thể hiểu dưới rất nhiều ngữ nghĩa khác nhau. Ví dụ như công việc, tiết học, một bản hợp đồng, ..., hay thâm chí là chính bản thân của bạn đối với các sự việc khác.

Thấy vậy, để chúng ta hiểu rằng: Chúng ta luôn có thời gian để làm những thứ chúng ta thực sự muốn, đừng nói với mình rằng bạn không có thời gian. Chỉ là tại thời điểm đó, tại hoàn cảnh đó, bạn lựa chọn làm việc gì. Đơn giản vậy thôi.

Mong rằng, mỗi chúng ta đều có thể nhìn nhận lại mọi việc theo đúng bản chất của nó. Suy cho cùng thì chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, vì thế, hãy quyết định khôn ngoan!


Did you find this article valuable?

Support Hoàng Phạm ngọc by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!