Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

Chào các bạn, mình đây. Chúng ta sẽ cùng cài đặt rails trên ubuntu 18. và 20. nhé


RVM

Các bạn có thể tham khảo tại trang chủ của rvm

Đầu tiên chúng ta cần cài đặt gnupg2 mục đích để lấy private key của rvm ⇒ Xác định phiên bản chúng ta cài đặt nhé.

sudo apt install gnupg2

Chúng ta cần 1 private key của rvm phát hành để xác định tính hợp lệ của phiên bản rvm được cài đặt

gpg2 --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

Ok ngon rồi, giờ chúng ta sẽ di chuyển vào 1 thư mục chúng ta có quyền ghi nhé, thường là /tmp để cài đặt

cd /tmp

Chúng ta cần download rvm bằng curl(Bạn nào chưa có curl thì cài đặt nó nha) về nhé

curl -sSL https://get.rvm.io -o rvm.sh
Sau khi download xong rvm về thì chúng ta bắt đầu cài đặt rvm như sau nhé

cat /tmp/rvm.sh | bash

Hoặc chúng ta có thể chạy câu lệnh sau để install rvm + ruby bản mới nhất luôn nhé

cat /tmp/rvm.sh | bash -s stable

Chú ý, sau khi cài đặt xong chúng ta cần chạy câu lệnh source /home/hoangpn/.rvm/scripts/rvm → Ghi tương ứng ở ảnh trên nhé (do mỗi máy sẽ có các đường dẫn khác nhau.)

Okay, chúng ta check rvm phát nhéĐến đây nếu thành công thì bạn sẽ kiêm tra được phiên bản của rvm như trên nhé

Cài đặt ruby

Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt ruby trên rvm nhé. Phiên bản nào cũng được hết, vì rvm là thẳng quản lý các phiên bản của ruby mà, switch cũng rất dễ dàng.

rvm list known

Để kiểm tra các phiên bản ruby mà rvm hỗ trợ, chúng ta chạy câu lệnh trên nhé


Okay, chúng ta lựa chọn phiên bản mà mình muốn cài đặt thôi nhé

rvm install 2.5


Kiểm tra các phiên bản ruby install bằng cách

rvm listOkay, đến đây chúng ta đã cài đặt xong ruby nhé, 1 bước cuối nữa chúng ta sẽ instal bundler nha

gem install bundlerCài đặt RAILS

gem install rails

Câu lệnh thần thánh để cài đặt rails thôi, ngoài ra có thể chọn version bạn mong muốn nhé.

Sau khi đợi rails cài đặt xong, hãy kiểm tra nhéOkayyy, đến đây là chúng ta đã hoàn thành cài đặt rvm + ruby + rails trên ubuntu rồi.


Kết

  • Để cài đặt ruby, chúng ta nên dùng 1 thằng quản lý nó nào đó như rvm hoặc rbenv
  • Rails - đơn giản chỉ là 1 gem của ruby
  • Cài đặt nhanh phiên bản mới nhất của rvm và ruby bằng câu lệnh

sudo apt install gnupg2

gpg2 --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable


Cảm ơn các bạn đã đón đọc, mọi góp ý hãy comment dưới cho mình biết nhé.

Leave a reply

Success Comment, please wait admin approved

Your email address will not be published !

EST. READING TIME less than a minute
STAT 60 Views
Shared Facebook Twitter Reddit