Hoàng Phạm ngọc
Life style / Technical

Life style / Technical

Follow
Series

Technical

All technical knowledge i write in this articles

Articles in this series

[Basic knowledge][Internet] DNS là gì?

Oct 6, 20224 min read 89 views

Domain Name Services là gì, và cách nó hoạt động ra sao? · What is DNS Trong phần này, chúng mình sẽ điểm qua, và nhắc lại nhanh một vài khái niệm cơ bản...

[Basic knowledge][Internet] DNS là gì?
[Basic knowledge][Internet] Domain Name là gì?
[Basic knowledge][Internet] Browsers hoạt động như thế nào?
[Basic knowledge][Internet] HTTP là gì?
[Basic knowledge][Internet] Internet hoạt động như thế nào?
[Basic knowledge][Internet] Lịch sử của internet