Think Book review

Review sách "Đàn ông +" - Nguyễn Bình Nguyên

Sau khoảng 30-40 trang, qua cách hành văn, chắc chắn Nguyên - tác giả không phải một thanh niên hợm hĩnh, cũng gần 30 tuổi và là một anh chàng khá dễ chịu, yêu không ít, có dăm ba ông bạn thân, cuộc đờ ...