Terminal Zsh Oh-my-zsh Colorls Dracula-theme

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

Chào các bợn, mình Hoàng đây. Nếu coi việc phát triển dự án phần mềm là 1 cuộc chiến tranh, thì các dev chúng ta là những chiến binh. Còn việc các bạn chơi hệ nào thì do các bạn chọn (ví dụ như PHP, ...