Authentication Web knowledge Rog

Auth Strategies: Session Based Authentication

• Mở đầu Chào các bạn, để tiếp tục seri về Authentication, cũng như nối tiếp bài viết trước,  phần 2 này mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu thế nào là Session Based Authentication • Cấu trúc bài vi ...


Basic Authentication Basic authentication Web knowledge Rog

Basic Authentication

• Mở đầu Chào các bạn, cũng lâu lắm rồi mình chưa ra bài viết mới. 1 phần cũng vì bận quá, 1 phần cũng do lười, 1 phần nữa cũng do chưa có ý tưởng gì cho các bài viết của mình. Chả là đợt này mình ...