Rvm Ruby Rails Setup

Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

Chào các bạn, mình đây. Chúng ta sẽ cùng cài đặt rails trên ubuntu 18. và 20. nhé RVM Các bạn có thể tham khảo tại trang chủ của rvm https://rvm.io/rvm/install Đầu tiên chúng ta cần cài đặt gnupg2 mụ ...