Setup Nvm Node Yarn Npm

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

Chào các bạn, mình đây. Chúng ta sẽ cùng cài đặt node trên ubuntu 18. và 20. nhé Letttt go Chúng ta có thể sử dụng package mặc định của ubuntu để cài đặt node và npm luôn, nhưng ở đây mình sẽ dùng nvm ...


Rvm Ruby Rails Setup

Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

Chào các bạn, mình đây. Chúng ta sẽ cùng cài đặt rails trên ubuntu 18. và 20. nhé RVM Các bạn có thể tham khảo tại trang chủ của rvm https://rvm.io/rvm/install Đầu tiên chúng ta cần cài đặt gnupg2 mụ ...