Think Why?

Developer tản mạn bút ký: " 5 whys tự hỏi tự trả lời"

Đã bao giờ bạn phát bực với những câu hỏi của mọi người xung quanh. Kiểu wtf hỏi thế cũng hỏi, đơn giản thế mà không biết. Kĩ năng hỏi, đối với mọi người nói chung và developer nói riêng là rất rất qua ...