Hoàng Phạm ngọc
Life style / Technical

Life style / Technical

Tag

developer life

#developer-life

More content

Read more stories on Hashnode


Articles with this tag

Đôi lúc, bạn sẽ không biết phải làm gì!

Jun 28, 20221 min read 19 views

Today i learn #3: Thì bạn nên làm điều gì trong lúc đó? · Hôm nay, ngày của mình bắt đầu một cách khá đúng theo plan của mình. Thức dậy 5h Đi tập gym...

Đôi lúc, bạn sẽ không biết phải làm gì!