Hoàng Phạm ngọc
Life style / Technical

Life style / Technical

Tag

non tech

#non-tech

More content

Read more stories on Hashnode


Articles with this tag

Cuộc vui nào cũng có ngày tàn

Jul 1, 20222 min read 117 views

Chia tay người đồng nghiệp, người em, người bạn cùng chí hướng · Câu chuyện chia tay một cậu em, một người đồng nghiệp, một người cùng chí hướng - Viết...

Cuộc vui nào cũng có ngày tàn
Cách chúng ta đánh giá một vấn đề
Đôi lúc, bạn sẽ không biết phải làm gì!