Hoàng Phạm ngọc
Life style / Technical

Life style / Technical

Follow
[Basic knowledge][Internet] Domain Name là gì?

[Basic knowledge][Internet] Domain Name là gì?

[Basic knowledge][Internet] Browsers hoạt động như thế nào?

[Basic knowledge][Internet] Browsers hoạt động như thế nào?

[Basic knowledge][Internet] HTTP là gì?

[Basic knowledge][Internet] HTTP là gì?

[Basic knowledge][Internet] Internet hoạt động như thế nào?

[Basic knowledge][Internet] Internet hoạt động như thế nào?

[Basic knowledge][Internet] Lịch sử của internet

[Basic knowledge][Internet] Lịch sử của internet

First step of everything

First step of everything

[Trải nghiệm] Ngày tắc đường ở Hà Nội

[Trải nghiệm] Ngày tắc đường ở Hà Nội

[Work]  Người tuyển dụng muốn gì từ bạn?

[Work] Người tuyển dụng muốn gì từ bạn?

Chuyến đi chơi và vài kỉ niệm đáng nhớ

Chuyến đi chơi và vài kỉ niệm đáng nhớ