Hoàng Phạm ngọc
Life style / Technical

Life style / Technical

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Lời ngỏ, mục đích

Lời ngỏ, mục đích

Đi vẽ tranh, tại sao không?

Đi vẽ tranh, tại sao không?

Company trip và một vài điều thú vị

Company trip và một vài điều thú vị

Bạn viết vì điều gì?

Bạn viết vì điều gì?

Lùi một bước, trời cao biển rộng

Lùi một bước, trời cao biển rộng

Hôm nay tôi ốm

Hôm nay tôi ốm

"Nó" không quan trọng như bạn nghĩ

"Nó" không quan trọng như bạn nghĩ

80/20 và cách nhìn nhận mọi việc

80/20 và cách nhìn nhận mọi việc

Cách bắt đầu một ngày tệ nhất

Cách bắt đầu một ngày tệ nhất